1. poddsändning

  poddsändning, engelska podcasting, publicering på internet samt streaming och nedladdning av ljud och film med RSS-teknik (se RSS).

 2. gray

  gray, SI-enhet med beteckningen Gy för storheten absorberad dos av joniserande strålning.
 3. Zero Mostel

  Mostel, Samuel Joel ( Zero), 1915–77, amerikansk skådespelare.
 4. Sara Lövestam

  Lövestam, Sara, född 1980, författare.

 5. Eoin Colfer

  Colfer, Eoin, född 1965, irländsk författare.
 6. greisen

  greisen, granitisk bergart som omvandlats av heta lösningar i slutfasen av kristallisationen.
 7. widget

  widget, verkligt eller virtuellt mindre föremål, ”grej”, t.ex. en liten elegant, mekanisk konstruktion.
 8. Moa Herngren

  Herngren, Moa, född 1969, författare och journalist, syster till Felix Herngren och Måns Herngren.
 9. Kingsley Amis

  Amis, Sir Kingsley, 1922–95, brittisk författare.
 10. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.