1. Grinstad

  Grinstad, f.d. församling i Melleruds kommun, Dalsland (Västra Götalands län).
 2. Grindavík

  Grindavík, stad på sydkusten av halvön Reykjanes, sydvästra Island.

 3. Nils Lofgren

  Lofgren, Nils, född 1953, amerikansk gitarrist och sångare av svensk-italienskt ursprung.
 4. Dieter Wellershoff

  Wellershoff, Dieter, född 1925, tysk författare.
 5. Daryl Hannah

  Hannah, Daryl, född 1960, amerikansk skådespelerska.
 6. jiddisch

  jiddisch, yiddish, ashkenaziska, germanskt språk, ett av huvudspråken för judar i förskingringen, vid sidan av bl.a. ladino, hebreiska och arabiska, ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige.
 7. Julien Green

  Green, Julien, 1900–98, fransk (amerikanskfödd) författare.
 8. skratt

  skratt, fysiologisk funktion kännetecknad av automatiska, hastiga ut- och inandningar med ömsom spända och avslappnade stämband.
 9. Jack Lemmon

  Lemmon, John ( Jack), 1925–2001, amerikansk skådespelare.
 10. Walter Matthau

  Matthau (egentligen Matthow), Walter, 1920–2000, amerikansk skådespelare.