1. grupp

  grupp, inom samhälls- och beteendevetenskap individer som har något gemensamt.
 2. grupp

  grupp, i matematiken, se gruppteori.
 3. grupp

  grupp, inom geologin bergartsenhet som består av två eller flera formationer.
 4. grupp

  grupp, militärt förband med varierande innehåll.
 5. Grupp 8

  Grupp 8, socialistisk, partipolitiskt obunden kvinnoorganisation.

 6. abelsk grupp

  abelsk grupp, kommutativ grupp, kallas en grupp – inom matematiken – om multiplikationen är kommutativ, dvs. om ab =  ba för alla element a och b i gruppen.
 7. cyklisk grupp

  cyklisk grupp, en grupp (se gruppteori) genererad av ett enda element.
 8. halvenkel grupp

  halvenkel grupp, viktig typ av grupp (jämför gruppteori).
 9. etnolingvistisk grupp

  etnolingvistisk grupp, ett antal distinkta etniska grupper inom ett område vilka är både språkligt och historisk-kulturellt besläktade.
 10. prostetisk grupp

  prostetisk grupp, organisk grupp av icke-proteinnatur som är bunden till ett protein och har betydelse för proteinets funktion.