1. klok gubbe

  klok gubbe och klok gumma, populära benämningar på utövare av traditionell folklig läkekonst, botare.
 2. gubbe eller pil

  gubbe eller pil, gubben upp, äldre uttryck för att singla slant (jämför krona och klave).
 3. Gubben Noak

  Gubben Noak, Fredmans sång nummer 35 av C.M. Bellman, den mest bekanta av dennes bibelparodiska visor, tryckt i flera skillingtrycksupplagor före 1800.
 4. Henrik ”Gubben” Morén

  Morén, Henrik ( ”Gubben”), 1877–1956, cyklist, Sveriges förste store tävlingscyklist, aktiv 1899–1937.
 5. singla slant

  singla slant, detsamma som gubbe eller pil.
 6. senium

  senium, inom medicinen detsamma som ålderdom.
 7. pleonasm

  pleonasm, ord som kan avvaras utan att innebörden i det uttryck där det ingår förändras, t.ex. ”gammal gubbe” = ”gubbe”.
 8. fattigbössa

  fattigbössa, insamlingsbössa för bidrag till de fattigas försörjning.
 9. Sven Nordqvist

  Nordqvist, Sven, född 1946, författare och illustratör, arkitekt.
 10. Axel Wallengren

  Wallengren, Axel, pseudonymen Falstaff, fakir, född 26 januari 1865, död 4 december 1896, författare.