1. sensationssökande

    sensationssökande (engelska sensation seeking), personlighetsdrag som innebär ett allmänt behov av stimulering och intensiva upplevelser och en svårighet att uthärda monotona och händelsefattiga situationer.
  2. drama

    drama, dels en av litteraturens tre grund- eller huvudformer vid sidan av lyriken och epiken, dels ett bland flera konstnärliga element i en teaterföreställning och därmed en del av teaterkonsten.
  3. Samuel Beckett

    Beckett, Samuel, född 13 april 1906, död 22 december 1989, irländsk författare och dramatiker, Nobelpristagare i litteratur 1969, en av den moderna litteraturens och teaterns förgrundsgestalter.