1. Härad

  Härad, tätort i Strängnäs kommun, Södermanland (Södermanlands län), 8 km väster om Strängnäs; 508 invånare (2016).

 2. Härad

  Härad, f.d. församling i Strängnäs kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 3. härad

  härad, ett mindre rätts- och förvaltningsområde inom ett landskap.
 4. häradsnamn

  häradsnamn, se härad.
 5. häradsallmänning

  häradsallmänning, ostyckat jordområde som tillhör ägarna av de fastigheter inom ett härad vilka är satta i mantal eller med vilka är förenad rätt till delaktighet i allmänning.
 6. häradssigill

  häradssigill, från senare medeltid en typ av myndighetssigill som användes för besegling av skrivelser från en häradsrätt.
 7. häradsvapen

  häradsvapen, ett vanligen på grundval av ett häradssigill utformat heraldiskt vapen för ett härad.
 8. häradsspelman

  häradsspelman, professionell spelman, oftast rekryterad ur allmogen, med privilegium på musicerande vid bröllop och andra festligheter på landsbygden inom ett härad.
 9. häradskarta

  häradskarta, de utgåvor av ekonomisk karta som publicerades 1860–1912 med kartblad för härad (eller motsvarande) i skalan 1:50 000 eller 1:100 000.
 10. häradshövding

  häradshövding, häradets ordinarie domare enligt de medeltida Götalagarna.