1. Håga

  Håga, tätort i Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län), 4 km väster om Uppsala; 319 invånare (2016).

 2. Douglas Håge

  Håge, Douglas, 1898–1959, skådespelare.
 3. hug

  hug (fornsv. hugher, hogher), sinne, mod, håg, tanke; en sidoform till håg.
 4. Hågahögen

  Hågahögen, gravhög med boplats från bronsåldern, belägen omedelbart väster om Uppsala.
 5. Svenska Kryssarklubben

  Svenska Kryssarklubben, SXK, båtklubb, bildad 1923 för att ”väcka och stärka hågen för turist- och långfärder till sjöss”.
 6. Oscar Almgren

  Almgren, Oscar, 1869–1945, arkeolog, professor i nordisk och jämförande fornkunskap i Uppsala 1914–25.
 7. Helga Trefaldighet

  Helga Trefaldighet, församling i Uppsala stift, Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 33 858 invånare (2016), utgjorde jämte nuvarande Gottsunda församling tidigare Bondkyrka socken.

 8. Du gamla, du fria

  Du gamla, du fria, fosterländsk sång, allmänt använd som Sveriges nationalsång (om än inte officiellt antagen som sådan).
 9. Björn

  Björn, 800-talets första hälft, kung i delar av nuvarande Sverige.
 10. Lilla Fridolf

  Lilla Fridolf, komedifigur, skapad av Rune Moberg för radioserien ”Lilla Fridolf och jag” (1955–58), där toffelhjälten Lilla Fridolf spelades av Douglas Håge och hans hustru Selma av Hjördis Petterson.