1. B.M.

  B.M., förkortning av latinets beatae memoriae ’i salig hågkomst’.
 2. anamnes

  anamnes, återblicken på Kristi verk i nattvardsbönen.
 3. anamnesis

  anamnesis, återerinring.
 4. Kvindemuseet

  Kvindemuseet, egentligen Kvindemuseet i Danmark, Aarhus, specialmuseum över kvinnors liv.
 5. Henrik Lilljebjörn

  Lilljebjörn, Henrik, 1797–1875, officer och memoarförfattare.
 6. Lindblads

  Lindblads, egentligen J.A. Lindblads Bokförlag AB , Uppsala, bokförlag grundat 1893 i Köping av Johan August Lindblad (1865–1923) och flyttat till Uppsala 1911.
 7. Hermann Lenz

  Lenz, Hermann, 1913–98, tysk författare.
 8. Annie Furuhjelm

  Furuhjelm, Annie, 1859–1937, finlandssvensk författare och politiker; sysslingbarn till Ragnar Furuhjelms far.
 9. Nils-Olof Franzén

  Franzén, Nils-Olof, 1916–97, radioman och författare, fil. hedersdr 1984.
 10. Lars Tingsten

  Tingsten, Lars, 1857–1937, militär, general 1922, lantförsvarsminister 1905–07.