1. Höljes

  Höljes, ort i Torsby kommun, Värmland (Värmlands län), 85 km nordväst om Torsby; 152 invånare (2006).
 2. hölja

  hölja, grund sänka på mossar.
 3. kokong

  kokong, skyddande hölje kring insektspuppa vilket helt eller delvis består av silke som den förpuppningsfärdiga larven spunnit.
 4. Timglasnebulosan

  Timglasnebulosan, planetarisk nebulosa belägen i stjärnbilden Flugan.
 5. granatäpple

  granatäpple, Punica granatum, art i familjen granatäppleväxter.

 6. jacketkrona

  jacketkrona (av engelska jacket ’hölje’, ’mantel’), detsamma som porslinskrona.
 7. tunica

  tunica, antikt romerskt klädesplagg, se tunika.
 8. myelinskida

  myelinskida, märgskida , hölje av myelin kring en nervtråd (axon) i centrala och perifera nervsystemet.
 9. kärnspunnet garn

  kärnspunnet garn, kärnspinngarn, kärngarn med hölje av stapelfiber; kärnan är ofta ett multifilgarn.
 10. integument

  integument, del i fröämne hos växter.