1. ha

  ha, beteckning för areaenheten hektar. 1 ha = 100 ar = 10 000 m 2.
 2. ha-ha

  ha-ha, aha, en nedsänkt och på avstånd dold avgränsning av en trädgårds- eller parkanläggning vars syfte är att förhindra tillträde för folk och boskap utan att fördenskull störa utsikten.
 3. HA-S

  HA-S, förkortning för statligt huvudavtal.
 4. Ha Giang

  Ha Giang, stad i norra Vietnam; för belägenhet se landskarta Vietnam.
 5. Ha Tiên

  Ha Tiên, stad i södra Vietnam; för belägenhet se landskarta Vietnam.
 6. Ngang-Ha

  Ngang-Ha, berg i mellersta Kamerun; 1 923 m ö.h. För belägenhet se landskarta Kamerun.
 7. Ha Tinh

  Ha Tinh, stad i mellersta Vietnam; för belägenhet se landskarta Vietnam.
 8. Juda ha-Nasi

  Juda ha-Nasi, judisk patriark, se Jehuda ha-Nasi.
 9. Juda ha-Levi

  Juda ha-Levi, judisk religionsfilosof och poet, se Jehuda ha-Levi.
 10. Kap ha-Niqra

  Kap ha-Niqra, udde i norra Israel; för belägenhet se landskarta Israel.