1. habilitet

  habilitet, egentligen förmåga, juridisk term som innebär att någon själv med rättslig verkan kan förplikta sig.
 2. habilitation

  habilitation (till habilitera, se vidare habilitering; jämför tyska habilitieren ’förvärva docentkompetens’) innebär att man styrker (eller förbättrar) sin kompetens till en viss befattning, habiliterar sig; särskilt förvärvande av docentkompetens vid tyskt universitet.
 3. habilitering

  habilitering, utveckling av ny förmåga till skillnad från rehabilitering, som innebär att förlorad förmåga skall återvinnas.
 4. Homo habilis

  Homo habilis, homininart inom släktet äkta människor (Homo) som levde mellan 2,33 och 1,4 miljoner år sedan.

 5. barn- och ungdomsneurologi med habilitering

  barn- och ungdomsneurologi med habilitering, medicinsk specialitet inom området pediatrik, inrättad 1992, vilken omfattar diagnostik och behandling vid medfödda och förvärvade sjukdomar samt skador i nervsystemet och musklerna.
 6. Israhel van Meckenem

  Meckenem, Israhel van, född ca 1450, död 1503, tysk kopparstickare och guldsmed.
 7. James Gould Cozzens

  Cozzens, James Gould, 1903–78, amerikansk författare.
 8. Sam Wanamaker

  Wanamaker, Sam, egentligen Samuel Watenmaker, 1919–93, amerikansk skådespelare och filmregissör.
 9. Louis Benoît Picard

  Picard, Louis Benoît, 1769–1828, fransk teaterman.
 10. Eugène Scribe

  Scribe, Eugène, 1791–1861, fransk dramatiker.