1. hadron

  hadron, benämning på varje starkt växelverkande partikel.
 2. fysik

  fysik, ursprungligen benämningen på all naturvetenskap.
 3. elementarpartikel

  elementarpartikel, fundamental partikel, materiens minsta beståndsdelar som inte har någon inre struktur.

 4. parton

  parton, hypotetiskt punktlikt objekt som bygger upp de starkt växelverkande elementarpartiklarna, hadronerna.
 5. SU(3)-multipletter

  SU(3)-multipletter, inom fysiken familjer av starkt växelverkande elementarpartiklar (hadroner).
 6. förmedlarpartikel

  förmedlarpartikel, kraftförmedlande partikel för växelverkande kraft.
 7. isospinn

  isospinn, isotopiskt spinn, isobariskt spinn, begrepp som hör samman med de starkt växelverkande elementarpartiklarnas (hadronernas) familjestruktur och symmetriegenskaper.
 8. särkvark

  särkvark, den tredje lättaste av de sex slagen av kvarkar, som bygger upp alla starkt växelverkande partiklar ( hadroner).
 9. omegahyperon

  omegahyperon, tionde medlemmen i en dekaplett av elementarpartiklar (baryonresonanser) med spinn 3/2.
 10. HERA

  HERA, Hadron Electron Ring Accelerator, tidigare acceleratorsystem vid partikelfysiklaboratoriet DESY i Hamburg.