1. halvledare

  halvledare, material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers.
 2. Halland

  Halland, landskap i södra Sverige.

 3. halal

  halal, ḥalāl, det som är tillåtet enligt islamisk rätt.
 4. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 5. halveringstid

  halveringstid, beteckning t 1/2, hastighetsmått som används vid förlopp där hastigheten avtar i proportion till den kvarvarande mängden.
 6. haloeffekt

  haloeffekt, psykologisk term för ett vanligt bedömningsfel som uppkommer då man efter att ha bedömt en egenskap hos eller prestation av en person positivt (eller negativt), låter detta påverka hur man bedömer personen i andra avseenden.
 7. halakha

  halakha [-xa:], pluralis halakhot, även halaka, halakot, judisk benämning på rabbinernas detaljreglering av Toras (Moselagens) bud i fråga om livsföringen, gudstjänsten, bruken och sederna.
 8. hallucinogener

  hallucinogener, psykedeliska droger, psykotomimetiska droger, narkotikaklassade psykoaktiva substanser som redan i små doser har starka ruseffekter.

 9. Hale–Bopps komet

  Hale–Bopps komet, egentligen C/1995 O1 (Hale-Bopp), komet som nådde sin största ljusstyrka (i klass med himlens ljusaste stjärnor) våren 1997.

 10. hallick

  hallick, sutenör, person som livnär sig på att någon annan prostituerar sig.