1. Hans Selye

    Selye, Hans, 1907–82, österrikisk-kanadensisk fysiolog, professor vid University of Montreal.
  2. stress

    stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).