1. hemskillnad

  hemskillnad, i äldre lagstiftning första steget i en skilsmässa.
 2. hemskydd

  hemskydd, tidigare kommunal organisation inom totalförsvaret som byggdes upp för att hjälpa och stödja civilbefolkningen i krig.
 3. Agamemnon

  Agamemnon, i grekisk myt kung av Mykene, son till Atreus, gift med Klytaimnestra och bror till Menelaos.
 4. Ifigenia

  Ifigenia (grekiska Ifigēneia), i grekisk myt dotter till kung Agamemnon och Klytaimnestra.
 5. prosodi

  prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi.
 6. Erik Andersson

  Andersson, Erik, född 1962, författare och översättare.
 7. handling

  handling, term för det händelseförlopp, den (kronologiska) plan, också kallad fabel, som utgör ”den röda tråden” i en berättelse, ett drama osv.
 8. mediedrev

  mediedrev, den process som uppstår när ett antal medier vid samma tidpunkt samlar in och publicerar ofördelaktiga uppgifter om en person, institution, organisation eller ett företag.
 9. Ahriman

  Ahriman, Ahra Mainyu, i den yngre Avesta eller Angra Mainyu, tillvarons onda princip i iransk religion.
 10. Anton Nilsson (Nilson)

  Nilsson, Anton, född 11 november 1887, död 16 augusti 1989, författare, agitator, ungsocialist, en av de så kallade Amaltheamännen.