1. hibernation

    hibernation, vinterdvala, dvalliknande tillstånd hos däggdjur som med sänkt kroppstemperatur och ämnesomsättning klarar sig genom vintern, dvs. undgår kyla och födobrist.
  2. biologisk klocka

    biologisk klocka, hos levande organismer en cellulär mekanism med regelbunden rytmisk aktivitet oberoende av förändringar i organismens miljö.