1. HIV

  HIV, humant immunbristvirus, typ av lentivirus i familjen retrovirus.

 2. HIVA

  HIVA, förkortning för hjärtintensivvårdsavdelning; se hjärtinfarktavdelning.
 3. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 4. millenniemålen

  millenniemålen, FN:s millenniemål, engelska Millennium Development Goals (MDG), åtta övergripande utvecklingsmål antagna av FN:s 193 medlemsstater samt drygt 20 internationella mellanstatliga organisationer.

 5. omskärelse

  omskärelse, cirkumcision, fullständigt eller partiellt avlägsnande av penis förhud, så att ollonet helt eller delvis blir blottat.
 6. epidemi

  epidemi, tillfällig anhopning av en företeelse i en definierad grupp eller i ett definierat geografiskt område.
 7. aids

  aids, acquired immune deficiency syndrome, sjukdom hos människa vilken orsakas av humant immunbristvirus (se HIV), ett virus i familjen retrovirus som angriper T-lymfocyter, en typ av vita blodkroppar.
 8. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.
 9. retrovirus

  retrovirus, Retroviridae, familj virus som infekterar ryggradsdjur.
 10. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.