1. New Deal

  New Deal, samlingsbeteckning för de åtgärder som sattes in för att häva den ekonomiska depressionen i USA under främst 1930-talet.

 2. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.
 3. Messias

  Messias, inom judendomen en kommande härskare som ska medföra en lyckotid för Israels folk.
 4. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 5. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.
 6. stående hopp

  stående hopp, hopp utan ansats.
 7. beroende

  beroende, okontrollerbart begär efter njutnings- eller berusningsmedel.
 8. Etiopien

  Etiopien, stat i nordöstra Afrika.

 9. gymnastik

  gymnastik, systematiskt valda och kombinerade kroppsrörelser och kroppsövningar syftande till att stärka människan fysiskt och psykiskt.
 10. livsåskådning

  livsåskådning, de mer eller mindre systematiserade svar människor ger på grundläggande frågor om livets mening och om verklighetens innersta natur.