1. bensokinon

  bensokinon, kinon, C 6H 4O 2, ett gult kristallint och lättflyktigt ämne med stark lukt, påminnande om klorgas.
 2. bensaldehyd

  bensaldehyd, konstgjord bittermandelolja, C 6H 5CHO.
 3. epoxifärg

  epoxifärg, färg med bindemedel modifierade med glycerol och härdade genom inreagerade torkande oljor eller genom reaktion med fenoliska bindemedel.
 4. klortalonil

  klortalonil, fungicid för användning i potatis, vete och frilandsgurka.
 5. krom

  krom, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 6, kemiskt tecken Cr.
 6. nickel

  nickel, ferromagnetisk övergångsmetall i periodiska systemets grupp 10, kemiskt tecken Ni.