1. lyte

    lyte, i äldre språkbruk framför allt sådana medfödda missbildningar som enligt folkliga föreställningar berodde på att modern ”försett sig” under havandeskapet.