1. humanistisk psykologi

  humanistisk psykologi, en rörelse som under 1950-talet började växa fram ur ett missnöje med det naturvetenskapliga synsätt som dominerat bl.a. behaviorismen och delar av psykoanalysen.
 2. humanistisk fakultet

  humanistisk fakultet, beteckning på verksamhetsområdet för humanistisk forskning och forskarutbildning vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå.
 3. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

  Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR, f.d. statlig myndighet med uppgift att stödja forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, rättsvetenskap och teologi.
 4. humanistiska vetenskaper

  humanistiska vetenskaper, ämnen som tillhör humanistisk fakultet.
 5. humanistiska programmet

  humanistiska programmet, treårig högskoleförberedande utbildning i gymnasieskolan.
 6. humanistisk sektion

  humanistisk sektion, underavdelning inom humanistisk fakultet.
 7. humanistisk linje

  humanistisk linje, tidigare treårig studieförberedande linje i gymnasieskolan.
 8. Humanistiska fonden

  Humanistiska fonden, fond inrättad 1927 av Vitterhetsakademien för att stödja humanistisk forskning.
 9. Humanistiska förbundet

  Humanistiska förbundet, se Svenska Humanistiska Förbundet.
 10. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

  Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, egentligen Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, samfund stiftat 1918 i samband med Lunds universitets 250-årsjubileum för att främja de humanistiska vetenskaperna, inklusive religions- och rättsvetenskap.