1. hygrograf

  hygrograf, instrument som registrerar luftfuktighet.
 2. termohygrograf

  termohygrograf, instrument bestående av en termograf och en hygrograf för registrering av lufttemperatur respektive luftfuktighet.
 3. luftfuktighetsmätare

  luftfuktighetsmätare, hygrometer, instrument för bestämning av luftens fuktighet.
 4. instrumentbur

  instrumentbur, termometerbur, väderbur, konstruktion vid väderstationer som skyddar meteorologiska instrument mot strålning och nederbörd.