1. hyperbol

  hyperbol, stegrande retorisk figur, vanlig både i vardagsspråket och i poesin, inte minst barockens.
 2. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 3. hyperbel

  hyperbel, plan öppen kurva som består av två åtskilda delkurvor.
 4. hyperbolisk

  hyperbolisk, innebärande en hyperbol.
 5. figur

  figur, i klassisk stil- och retoriklära term för skilda grepp i syfte att öka talets eller textens verkan: anafor, hyperbol, litotes m.fl.
 6. cosinus hyperbolicus

  cosinus hyperbolicus, matematisk funktion, se hyperboliska funktioner.
 7. cotangens hyperbolicus

  cotangens hyperbolicus, matematisk funktion, se hyperboliska funktioner.
 8. hype

  hype, benämning på manipulerande marknadsföring/PR, se hajp.
 9. Salamat Ali Dabir

  Dabir, Salamat Ali, Salāmat ˙Alī Dabīr , 1803–75, indisk diktare som skrev på urdu.
 10. hajp

  hajp, benämning på manipulerande marknadsföring/PR, företrädesvis använd vid lanseringar inom branscherna musik, film och underhållning.