1. degenererad

  degenererad, geometrisk term: en triangel sägs vara degenererad om alla tre punkterna ligger på en linje, en cirkel om den kryper ihop till en punkt.
 2. degenererade tillstånd

  degenererade tillstånd inom kvantmekaniken, se degeneration.
 3. degenererad materia

  degenererad materia, astrofysikalisk benämning på gasformig materia av så hög densitet att vanliga gaslagar inte gäller.
 4. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 5. amyotrofisk lateralskleros

  amyotrofisk lateralskleros, ALS, en relativt ovanlig förlamningssjukdom där nervceller som styr viljemässiga rörelser – från hjärnbark till ryggmärg och från ryggmärg till muskel – degenererar och dör.
 6. andragradsyta

  andragradsyta, yta som i analytisk geometri har en ekvation av typen
  Ax 2+ By 2+ Cz 2+2 Dxy+2 Exz+2 Fyz+ Gx+ Hy+ Mz+ N = 0.
 7. degeneration

  degeneration, term i kvantmekaniken som anger att en energi är associerad med mer än ett tillstånd.
 8. Ralph H Fowler

  Fowler, Ralph Howard, 1889–1944, brittisk matematiker och astrofysiker, från 1932 professor i teoretisk fysik vid universitetet i Cambridge.
 9. elitcirkulation

  elitcirkulation, Vilfredo Paretos teori om historiens cykliska förlopp.
 10. Augustus Volney Waller

  Waller, Augustus Volney, 1816–70, brittisk läkare och fysiolog, verksam bl.a. i Brygge och Genève.