1. ickekonventionella vapen

  ickekonventionella vapen, annan beteckning på massförstörelsevapen.
 2. konventionell

  konventionell, på förhand överenskommen, t.ex. om signaler.
 3. konventionell

  konventionell, traditionell, inte nyskapande (ofta med nedvärderande betydelse).
 4. konventionella vapen

  konventionella vapen, vapen som verkar främst genom kulor, tryck och splitter och har begränsad effekt.
 5. smygteknik

  smygteknik, signaturanpassning, engelska stealth, militär term för tekniska och taktiska åtgärder för att minimera möjligheten att upptäcka en farkost eller ett förband.
 6. friformsframställning

  friformsframställning, FFF, datorbaserad teknologi för tillverkning av solida objekt direkt från en tredimensionell digital modell.
 7. Willard S. Boyle

  Boyle, Willard Sterling, 1924–2011, kanadensisk-amerikansk fysiker, Nobelpristagare i fysik 2009.
 8. George E. Smith

  Smith, George Elwood, född 1930, amerikansk fysiker, Nobelpristagare i fysik 2009.
 9. minimalism

  minimalism, riktning inom konsten som växte fram i USA under 1960-talet med målsättningen att i konstverket eliminera allt uttryck för upphovsmannens egen person.
 10. alternativt samhälle

  alternativt samhälle (engelska alternative society), (av alternativrörelser eftersträvat) alternativ till det konventionella samhället.