1. imagism

  imagism, en brittisk-amerikansk riktning inom den tidiga 1900-talspoesin.
 2. imaginism

  imaginism, rysk poetisk rörelse som framträdde 1918 under inflytande av italiensk futurism och engelsk imagism.
 3. Elmer Diktonius

  Diktonius, Elmer, född 20 januari 1896, död 23 september 1961, finlandssvensk författare, en av banbrytarna för modernismen i den nordiska litteraturen.
 4. modernism

  modernism, sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella.
 5. Ezra Pound

  Pound, Ezra, född 30 oktober 1885, död 1 november 1972, amerikansk poet, essäist och kritiker.
 6. imagisterna

  imagisterna, grupp brittiska och amerikanska poeter, se imagism.
 7. T E Hulme

  Hulme, Thomas Ernest, 1883–1917, brittisk skriftställare.
 8. Amy Lowell

  Lowell, Amy, 1874–1925, amerikansk poet, sondotter till en kusin till James Russell Lowell, syster till Percival Lowell.