1. pension

    pension, inackordering, särskilt sådan på semesteranläggningar; helpension innebär logi och tre mål mat per dag, halvpension logi och två mål.
  2. skolhem

    skolhem, inackorderingshem för skolelever som på grund av långt avstånd inte kan bo i föräldrahemmet.