1. elektronmultiplikator

  elektronmultiplikator, apparat som förstärker en svag ström av elektroner genom sekundäremission av elektroner från elektroder under spänning, dynoder.
 2. postglacial

  postglacial, bildad, förekommande eller infallande efter en istid.
 3. proportionalräknare

  proportionalräknare, gasfylld detektor för mätning av joniserande strålning.
 4. diffus reflexion

  diffus reflexion uppträder om en reflekterande yta är skrovlig, så att en andel av det infallande ljuset sprids bakåt i andra vinklar än infallsvinkeln.
 5. dagvakt

  dagvakt, till sjöss vaktpass som infaller under tiden 0400–0800.
 6. elisabetblomma

  elisabetblomma, annat namn på växtarten novemberljus (Elisabet-dagen infaller 19 november).
 7. impuls

  impuls, biologisk term, se nervimpuls.
 8. reflexion

  reflexion, process som innebär att ljus sprids bakåt vid ett gränsskikt.
 9. bikonkav

  bikonkav sägs en kropp vara om den buktar inåt på två motstående sidor.
 10. Magellan

  Magellan, amerikansk rymdsond som 1990–94 låg i satellitbana kring den ständigt molntäckta planeten Venus och kartlade dess yta med radar.