1. iniopterygier

  iniopterygier, Iniopterygiformes, ordning utdöda broskfiskar från karbon (ca 320–290 miljoner år gamla) av ovanligt utseende.
 2. initialord

  initialord, initialförkortning, akronym, ord bildat av begynnelsebokstäverna i ett flerordigt uttryck.
 3. initiering

  initiering, i sprängtekniken ett förlopp som tillför erforderlig aktiveringsenergi till sprängämne så att sönderfall inleds, t.ex. en detonation.
 4. initialcell

  initialcell, cell i meristem (delningsvävnad hos växt) som genom sina delningar ger upphov till övriga meristemceller och indirekt organets övriga celler.
 5. initiationsrit

  initiationsrit, detsamma som invigningsrit; se övergångsrit.
 6. initiator

  initiator, kemiskt ämne med sådan reaktivitet att det kan sätta igång en kemisk reaktion, såsom polymerisation, oxidation eller detonation.
 7. Iniö

  Iniö, f.d. kommun i Åbolands skärgård, Egentliga Finland, Finland.
 8. initial

  initial, begynnelsebokstav, första bokstaven i ett ord eller av ett kapitel eller avsnitt i en bok, framhävd genom storlek och efter hand allt mer genom dekor.
 9. initialsprängämne

  initialsprängämne, äldre benämning på tändämne.
 10. initialvärdesproblem

  initialvärdesproblem, ett beräkningsproblem där man följer en lösningskurva till en differentialekvation framåt i tiden från en given punkt, begynnelsevärdet eller initialvärdet.