1. insättningsgaranti

  insättningsgaranti, insättarskydd, statlig insättningsgaranti, lagstadgat garantisystem som innebär ett av staten garanterat skydd för kundernas insättningar i bl.a. banker i händelse av att banken skulle gå i konkurs.
 2. insättarskydd

  insättarskydd, lagstadgat garantisystem, se insättningsgaranti.
 3. statlig insättningsgaranti

  statlig insättningsgaranti, lagstadgat garantisystem, se insättningsgaranti.
 4. livräddningsbåt

  livräddningsbåt, räddningsbåt som insätts vid sjönöd men i motsats till livbåt är stationerad i land.
 5. installation

  installation, inmontering av t.ex. el- eller VVS-teknisk apparatur; även benämning på inmonterad apparatur.
 6. -plegi

  -plegi, efterled som förekommer i medicinska benämningar på snabbt insättande förlamning.
 7. zolpidem

  zolpidem , sömnmedel med snabbt insättande effekt.
 8. insertion

  insertion, odontologisk term för insättande av tandprotes i munhålan.
 9. akut buk

  akut buk, läkarens benämning på tillstånd med akut insättande buksmärta där diagnosen ännu inte fastställts.
 10. protesinfektion

  protesinfektion, infektion efter insättande av en protes, t.ex. i höft eller knä, oftast orsakad av stafylokocker.