1. livräddningsbåt

  livräddningsbåt, räddningsbåt som insätts vid sjönöd men i motsats till livbåt är stationerad i land.
 2. installation

  installation, inmontering av t.ex. el- eller VVS-teknisk apparatur; även benämning på inmonterad apparatur.
 3. -plegi

  -plegi, efterled som förekommer i medicinska benämningar på snabbt insättande förlamning.
 4. zolpidem

  zolpidem , sömnmedel med snabbt insättande effekt.
 5. insertion

  insertion, odontologisk term för insättande av tandprotes i munhålan.
 6. akut buk

  akut buk, läkarens benämning på tillstånd med akut insättande buksmärta där diagnosen ännu inte fastställts.
 7. protesinfektion

  protesinfektion, infektion efter insättande av en protes, t.ex. i höft eller knä, oftast orsakad av stafylokocker.
 8. installation

  installation, högtidlig akt genom vilken vissa ämbetsmän och kyrkliga tjänsteinnehavare insätts i sina ämbeten.
 9. genbibliotek

  genbibliotek används för att identifiera och isolera gener från en organisms arvsmassa.
 10. epentes

  epentes, inskott av ett ljud eller en bokstav inne i ett ord, t.ex. d i mindre av ursprungligt minre.