1. insekter

  insekter, Hexapoda, överklass i stammen leddjur.

 2. insemination

  insemination, metod att på annat sätt än genom samlag eller parning införa spermier i slidan eller livmodern för att åstadkomma befruktning.

 3. insektsstick

  insektsstick, stick av främst gaddsteklar (bl.a. getingar, humlor, bin och ettermyror), som använder sitt till giftgadd omvandlade äggläggningsrör som försvarsvapen, och myggor (stickmyggor, knott och svidknott), som suger blod med till sugsnabel omvandlade mundelar.
 4. insektsätande växter

  insektsätande växter, insektivorer, köttätande växter, gemensam benämning på de ca 500 arter fröväxter ur flera familjer jorden runt vilka får ett tillskott av kväve och fosfor genom att fånga insekter och andra smådjur och enzymatiskt eller med hjälp av bakterier upplösa djurkropparna.
 5. insertion

  insertion, inom genetiken term för kromosomrubbning som innebär att ett kromosomsegment flyttas från sin normala position och skjuts in på felaktig plats i samma eller i en annan kromosom.
 6. insekticider

  insekticider, insektsdödande kemiska ämnen, medel för bekämpning av insekter.
 7. inselberg

  inselberg (ty., ’öberg’, ’ensamstående berg’), isolerat berg på slättytor, vanligast förekommande inom de torra till halvtorra tropikerna.

 8. insektspollination

  insektspollination, entomogami , entomofili, pollination med hjälp av insekter.
 9. insertion

  insertion, odontologisk term för insättande av tandprotes i munhålan.
 10. insegel

  insegel (fornsv. insighel ( insighle), av insighla, av medeltidslat. insigillo ’försegla’, av in- och sigill), ett ålderdomligt uttryck (t.ex. förekommande i Bibeln) för ett si­gill­tryck, som har till uppgift att hålla ett dokument obrutet respektive att stadfästa en officiell handling.