1. Louis Mountbatten

  Mountbatten, Louis, från 1947 Earl Mountbatten of Burma (Lord Mountbatten), född 25 juni 1900, död 27 augusti 1979, brittisk sjömilitär, Admiral of the Fleet 1956, vicekung i Indien 1947; jämför släktartikel Mountbatten.

 2. Moshe Dayan

  Dayan, Moshe, född 20 maj 1915, död 16 oktober 1981, israelisk militär och politiker.
 3. Florenz Ziegfeld

  Ziegfeld, Florenz, 1869–1932, amerikansk teaterproducent, främst verksam på Broadway.
 4. J. Robert Oppenheimer

  Oppenheimer, Julius Robert, kallad ”Oppie”, 1904–67, amerikansk fysiker, professor vid University of California (Los Angeles) och California Institute of Technology 1929–47, föreståndare för Institute for Advanced Study i Princeton från 1947.
 5. egyptisk konst

  egyptisk konst, i det forntida Egypten ett samhällsfenomen med helt andra funktioner än de som nu vanligen förknippas med begreppet konst.
 6. Carl-Adam Nycop

  Nycop, Carl-Adam, 1909–2006, finlandssvensk tidningsman.
 7. indelningsverket

  indelningsverket, administrativt system för hantering av statens inkomster och utgifter inom äldre svensk förvaltning.

 8. manhål

  manhål, öppning i tryckkärl, rörledningar, tankar etc., genom vilken en person kan komma in och inspektera, reparera etc.
 9. Nicolae Ceaușescu

  Ceaușescu, Nicolae, född 26 januari 1918, död 25 december 1989, rumänsk politiker, sitt lands härskare 1965–89.
 10. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.