1. intervju

  intervju, samtalsform som primärt syftar till utfrågning av en person.
 2. randomiserad intervju

  randomiserad intervju, intervjumetod där ett slumpförfarande avgör vilken av två olika frågor som ställs till intervjupersonen; därvid gäller den ena frågan ett känsligt ämne man vill studera (t.ex. medverkan i viss kriminell aktivitet) medan den andra frågan är helt oskyldig.
 3. intervjuareffekt

  intervjuareffekt, den eventuella snedvridning av svaren vid en intervjuundersökning som beror på intervjuarens person, t.ex. att intervjuaren har en viss attityd eller visar vad han själv tycker i någon fråga.
 4. intervjuundersökning

  intervjuundersökning kan vara personlig ”ansikte-mot-ansikte” eller göras per telefon eller via post (och kallas i Sverige då vanligen enkät).
 5. Guðni Th. Jóhannesson

  Jóhannesson, Guðni Thorlacius, född 1968, historiker, isländsk politiker, president sedan 2016.

 6. Per Albin Hansson

  Hansson, Per Albin, född 28 oktober 1885, död 6 oktober 1946, politiker (socialdemokrat), statsminister 1932–46 (utom sommaren 1936), även statsråd 1920, 1921–23 och 1924–26, partiordförande 1925–46, riksdagsledamot (andra kammaren) 1918–46.
 7. Edward Snowden

  Snowden, Edward, född 1983, amerikansk datatekniker, misstänkt för spioneri i samband med avslöjandet av amerikanskt övervakningsprogram 2013.

 8. Indira Gandhi

  Gandhi, Indira, född 19 november 1917, död 31 oktober 1984, indisk politiker, premiärminister 1966–77 och 1980–84, dotter till Jawaharlal Nehru.
 9. Ingvar Carlsson

  Carlsson, Ingvar, född 9 november 1934, politiker (socialdemokrat), riksdagsledamot 1965–96 (andra kammaren 1965–70), statsminister 1986–91 och 1994–96.
 10. Kristoffer Appelquist

  Appelquist, Kristoffer, född 1975, komiker och programledare.