1. semiotik

  semiotik, det systematiska studiet av tecken och andra betydelser, inklusive de icke-språkliga.
 2. samlag

  samlag, akt där två eller flera personer förenas sexuellt.
 3. Gunnar Ekelöf

  Ekelöf, Gunnar, född 15 september 1907, död 16 mars 1968, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1958, fil.hedersdoktor i Uppsala 1958.
 4. Edgar Degas

  Degas, Edgar, född 19 juli 1834, död 27 september 1917, fransk målare och skulptör.
 5. Drottningholmsparken

  Drottningholmsparken, trädgårds- och parkanläggning i direkt anslutning till det kungliga lustslottet Drottningholm.
 6. François Boucher

  Boucher, François, född 29 september 1703, död 30 maj 1770, fransk konstnär.
 7. dagbok

  dagbok, vanligtvis anteckningar förda dag för dag om händelser som skribenten blivit indragen i eller vittne till, om det dagliga livets göromål eller kanske om antecknarens inre utveckling.

 8. dagboksroman

  dagboksroman bygger helt eller delvis på den fiktiva dagbokens form, ofta av omsorg om berättelsens trovärdighet.
 9. bekännelselitteratur

  bekännelselitteratur, en under senare delen av 1970-talet använd benämning på en del av den självbiografiska litteraturen.
 10. Théâtre du Vieux Colombier

  Théâtre du Vieux Colombier, konstnärligt betydande teater i Paris.