1. intrig

  intrig, som dramateknisk term: ett teaterstyckes handling, dvs. författarens konkreta realisering av styckets fabel, så att individer med tydliga drag i utvalda, till tid och plats och social miljö klart bestämda situationer får utveckla fabelns förlopp.
 2. intra-

  intra-, prefix med betydelserna ’inom’, ’innanför’.
 3. pusseldeckare

  pusseldeckare, benämning på detektivroman vars tyngdpunkt är förlagd till den i intrigen inbyggda gåtan.
 4. kabal

  kabal, hemlig sammansvärjning, komplott, intrig.
 5. komedi

  komedi, dramatisk genre, ofta ställd i motsats till tragedi.
 6. Ludvig XI

  Ludvig XI (franska Louis XI), 1423–83, kung av Frankrike från 1461, son till Karl VII.
 7. intramolekylär

  intramolekylär sägs en reaktion eller annan växelverkan vara som sker inom en och samma molekyl.
 8. intraspecifik

  intraspecifik, inomarts-, term använd om relationer mellan individer av samma art, t.ex. intraspecifik konkurrens.
 9. intrazonal jordmån

  intrazonal jordmån, jordmån vilken för sin förekomst mera är beroende av lokala faktorer, t.ex. landskapsreliefen, berggrundens sammansättning och vattentillgången, än regionala sådana, som klimatzonernas utbredning.
 10. intragen

  intragen (latin intra-), organism som har genetiskt material från en annan individ av samma art, införd med hjälp av genteknik.