1. iota

  iota, ι, Ι, den nionde bokstaven i det grekiska alfabetet.
 2. FN:s fredsbevarande styrkor

  FN:s fredsbevarande styrkor, huvudsakligen militära enheter från medlemsländer som frivilligt ställs till FN:s förfogande.
 3. sakernas internet

  sakernas internet, engelska Internet of things (IoT), begrepp inom informationsteknik avseende alla de enheter som via inbyggda sensorer eller datorer är uppkopplade mot internet.

 4. kristusmonogram

  kristusmonogram, monogram bildat av bokstäver ur namnet Jesus Kristus, ibland i kombination med ett kors.
 5. i

  i, I, den nionde bokstaven i den svenska versionen av det latinska alfabetet.
 6. jota

  jota, grekisk bokstav, se iota.
 7. epsilon

  epsilon, e psilon, ε, Ε, den femte bokstaven i det grekiska alfabetet.
 8. tredje industriella revolutionen

  tredje industriella revolutionen, Industri 3.0 (engelska Industry 3.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av datorutveckling, digitalisering och automation.