1. tåget över Bält

  tåget över Bält, Karl X Gustavs marsch med delar av den svenska armén över de isbelagda danska sunden 30 januari och 5–6 februari 1658, ett av den svenska krigshistoriens mest chansartade och framgångsrika företag.
 2. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 3. lilla istiden

  lilla istiden, klimatperiod med speciellt kalla, regniga somrar och långa stränga vintrar vilken inträffade ungefär 1430–1850 e.Kr.
 4. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 5. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 6. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 7. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 8. Grönland

  Grönland, jordens största ö, belägen i norra Atlanten.

 9. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 10. kvartär

  kvartär, geologisk period från 2,6 miljoner år före nutid till nutid, även namn på det geologiska system (lagerföljd) som bildats under kvartärperioden.