1. isentrop process

  isentrop process, fysikalisk process, som genomgås av en gas eller vätska, utan att dess entropi förändras.
 2. glaciär

  glaciär, ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats genom anhopning och omvandling av snö.
 3. Isenheimaltaret

  Isenheimaltaret , altarskåp från antonitklostret i Isenheim, se Matthias Grünewald.
 4. knubbsäl

  knubbsäl, Phoca vitulina, art i familjen öronlösa sälar.
 5. rörelsemängd

  rörelsemängd, inom mekaniken en vektorstorhet ( p) som definieras som produkten av en kropps massa och hastighet ( p =  m v).
 6. vind

  vind, luftström som rör sig i förhållande till jordytan.
 7. rullstensås

  rullstensås, isälvsavlagring med långsträckt ryggform, bildad av smältvattenssediment från en glaciär eller inlandsis.
 8. curling

  curling, precisionsspel där stenar spelas på en med markeringar försedd isbana.
 9. fjord

  fjord, trång havsvik.
 10. tjäle

  tjäle, tillstånd i marken då vattnet i marken har frusit till is.