1. hagel

    hagel, nederbörd av fast slag som uppstår då en nederbördspartikel omväxlande fryser och smälter på grund av att den bringas att cirkulera upp och ned med vinden upprepade gånger, t.ex. i ett bymoln, innan den slutligen når marken.
  2. iskorn

    iskorn, vanligen genomskinlig nederbördspartikel av is, 5 mm eller mindre i diameter, som studsar när den faller på hårt underlag.
  3. nederbörd

    nederbörd, det vatten som i flytande eller fast form tillförs jordytan från atmosfären.