1. sonett

  sonett, fjortonradig diktform, introducerad av Giacomo da Lentini (ca 1200–ca 1250) på Sicilien.
 2. roman

  roman, i allmänhet ett uppdiktat, berättande verk, som i motsats till epos är utformat på prosa och framställer ett till den privata sfären hörande förlopp av begränsat omfång, t.ex. ett enskilt människoliv eller en del därav.
 3. Gioacchino Rossini

  Rossini, Gioacchino ( Gioachino), född 29 februari 1792, död 13 november 1868, italiensk tonsättare.
 4. ut

  ut, musikterm, sedan 1000-talet använd som namn på den lägsta tonen i respektive
 5. Klara Svensson

  Svensson, Klara, född 1987, boxare.

 6. fa

  fa, musikterm, ursprungligen använd för hexakordets fjärde ton i det senmedeltida solmisationssystemet, senare även beteckning för tonen f i italienskan och franskan.
 7. Alf Lombard

  Lombard, Alf, 1902–96, språkforskare, professor i romanska språk i Lund 1938–69.
 8. assibilation

  assibilation, fonetisk förändring av en icke-sibilantisk konsonant till sibilant, som när latinets natione ’nation’ med t-uttal blir till italienskans nazione med ts-uttal.
 9. klingdikt

  klingdikt, benämning på sonett, efter italienskans sonetto (av latin sono ’klinga’).
 10. Karl Jaberg

  Jaberg, Karl, 1877–1958, schweizisk språkforskare, dialektgeograf.