1. jättar

  jättar, övernaturliga, storvuxna väsen inom mytologi, folktro och folkdiktning.

 2. Don Quijote

  Don Quijote, ”riddaren av den sorgliga skepnaden”, huvudfigur i Miguel de Cervantes roman ”El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” (1605–15; ”Den snillrike riddaren Don Quijote de la Mancha”).
 3. Oden

  Oden, gud i fornnordisk religion, den främste bland asarna, till namnet besläktad med kontinentalgermanernas Wodan.

 4. Harald Hårfager

  Harald Hårfager (norska Harald Hårfagre), död ca 945, norsk kung som regerade en stor del av tiden mellan ca 865 och ca 933.
 5. potatis

  potatis, Solanum tuberosum, art i familjen potatisväxter.

 6. Loke

  Loke, gestalt av mångskiftande karaktär i fornnordisk religion; som son till jätten Farbaute är han egentligen av jättesläkt, men sedan han ingått fostbrödralag med Oden uppträder han vanligtvis bland asarna.

 7. Herakles

  Herakles (grekiska Heraklēs, latin Hercules), Herkules, antik mytgestalt, den mest populäre av alla grekiska heroer, son till Zeus och Alkmene.
 8. asar

  asar, de förnämsta gudarna i den germanska mytologin.
 9. Rock Hudson

  Hudson, Rock, egentligen Roy Scherer, 1925–85, amerikansk skådespelare.

 10. jätte

  jätte, övernaturligt väsen, se jättar.