1. jazz

  jazz, äldre stavning jass, term lanserad på 1910-talet som benämning på dans- och underhållningsmusik spelad av musiker från New Orleans.
 2. free jazz

  free jazz, stilriktning inom jazzen, se frijazz.
 3. hot jazz

  hot jazz, äldre benämning på rytmiskt intensiv jazz med tonvikt på improvisation, i motsats till arrangerad musik med jazzinslag avsedd för en bred publik (t.ex. Paul Whiteman).
 4. symfonisk jazz

  symfonisk jazz, äldre term för musik som innehåller element från jazz och klassisk musik.
 5. cool jazz

  cool jazz, stilriktning inom jazzen som uppstod mot slutet av 1940-talet i New York, men som främst vidareutvecklades på USA:s västkust samt i Sverige under 1950-talets första hälft.
 6. Jazz Messengers

  Jazz Messengers, amerikansk jazzorkester. Redan 1947 ledde jazztrumslagaren Art Blakey en orkester kallad Art Blakey’s Messengers.
 7. acid jazz

  acid jazz, dansvänlig populärmusikgenre, lanserad i slutet av 1980-talet av diskjockeyer och ett par nybildade skivbolag med anknytning till Londons klubbvärld.
 8. progressiv jazz

  progressiv jazz, en på 1940- och 50-talen använd benämning på ett slags modern, experimentell storbandsjazz, representerad av främst vita orkesterledare, t.ex. Boyd Raeburn (1913–66) och Stan Kenton samt deras arrangörer.
 9. New Orleans-jazz

  New Orleans-jazz, kollektivt improviserad jazzstil med 3–4 blåsare och rytmsektion.
 10. Stockholm Jazz Festival

  Stockholm Jazz Festival, Sthlm Jazz Fest, musikfestival i Stockholm.