1. kätting

  kätting, i textiltekniken äldre benämning på varp, framför allt använd i ylleindustrin.
 2. kätting

  kätting, böjlig, ledbar anordning (oftast av metall) av med varandra förbundna ringar, länkar eller byglar, ett annat ord för grov kedja.
 3. kättingstål

  kättingstål, seghärdningsstål som uppfyller vissa standardiserade krav för att garantera jämnhet i egenskaper.
 4. lekande

  lekande, detsamma som lekare (anordning för kätting, lina e.d.).
 5. björnbindsle

  björnbindsle, hävarm med kätting, med vilken en annan kätting förbinds och stramas åt.
 6. länk

  länk, led i kedja, kätting eller liknande, även teleteknisk term. Se länköverföring.
 7. kedja

  kedja,nyckelkedja, urkedja, anordning med länkar av styv tråd och böjlig i flera plan.
 8. rasselinstrument

  rasselinstrument, rytm- och effektinstrument vars klang består av olika slag- och gnidljud som uppstår när instrumentet skakas.
 9. grimma

  grimma, huvudbindsel av rep, läder eller textil på häst eller annat djur, som ska bindas upp eller ledas.
 10. skraptransportör

  skraptransportör, tyngre medbringartransportör – ofta med transportorgan i form av en kätting – som skrapar fram godset.