1. kabin

  kabin, litet, avskilt utrymme i båt eller fordon för passagerare eller förare, även hela passagerarutrymmet i flygplan.
 2. Lajka

  Lajka, hund, den första levande varelse som färdades i omloppsbana kring jorden.

 3. Vostok

  Vostok, den första serien bemannade sovjetiska rymdfarkoster.
 4. Messerschmitt

  Messerschmitt, tysk trehjulig s.k. motorcykelbil med tvåtaktsmotor, tillverkad av Messerschmitt AG från 1953.
 5. wide-bodyflygplan

  wide-bodyflygplan, passagerarflygplan med stor tvärsnittsarea, dubbla mittgångar i kabinen samt med plats för upp till 11 passagerare i bredd.
 6. rymdkapsel

  rymdkapsel, tidig benämning på rymdfarkost, särskilt den kabin i vilken en rymdfarare vistades vid start och landning.
 7. cabinet

  cabinet, kabinett; The Cabinet är kretsen närmast premiärministern i den brittiska regeringen; se kabinettet.
 8. kabinbåt

  kabinbåt, motorbåt med ett skyddat utrymme för 2–4 passagerare.
 9. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 10. Sojuz

  Sojuz, engelska Soyuz, serie sovjetiska/ryska bärraketer och rymdfarkoster för bemannade och obemannade färder, huvudsakligen till låg omloppsbana kring jorden.