1. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 2. Kall

  Kall, församling i Härnösands stift, Åre kommun, Jämtland (Jämtlands län); 520 invånare (2016).

 3. kalligrafi

  kalligrafi, skönskrift.
 4. Kallocain

  Kallocain, roman av Karin Boye, utgiven 1940.

 5. kalltempererat fuktigt klimat

  kalltempererat fuktigt klimat, klimattyp i Köppens klimatklassifikation, ungefär detsamma som borealt klimat.
 6. Kalle Anka

  Kalle Anka, engelska Donald Duck, film- och seriefigur, skapad 1934 som bifigur i Walt Disneys tecknade kortfilm ”The Wise Little Hen” (”Den kloka lilla hönan”).
 7. kallfront

  kallfront, i samband med vandrande lågtryck gränslinje eller övergångszon i atmosfären där en kallare luftmassa tränger undan en varmare.
 8. kall fusion

  kall fusion, allmänt begrepp för fusion mellan atomkärnor vid låga temperaturer (högst något hundratal grader).
 9. kallelse

  kallelse, religiöst begrepp med flera innebörder gudomlig utkorelse till att i ord och handling förkunna Guds vilja.
 10. Kalle Nämdeman

  Kalle Nämdeman, egentligen Karl Gustafsson , 1883–1945, bondkomiker.