1. Kan Kiang

  Kan Kiang, flod i Kina, se Gan Jiang.
 2. Aleksander Kan

  Kan, Aleksander, 1925–2017, historiker av rysk-judisk börd, 1988–95 professor vid såväl Uppsala som Oslo universitet.

 3. Kvinnor kan

  Kvinnor kan, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse för kvinnor.
 4. ”Här står jag och kan icke annat”

  ”Här står jag och kan icke annat”, enligt traditionen Luthers slutord i hans försvarstal 18 april 1521 inför riksdagen i Worms.
 5. kanelbjörn

  kanelbjörn, färgvariant av svartbjörn med rödbrun päls i stället för svart.
 6. kanalväljare

  kanalväljare, enhet för stationsinställning i TV-mottagare.
 7. kanji

  kanji, det japanska ordet för ”kinesiska skrivtecken”.
 8. kantdislokation

  kantdislokation, defekt i det regelbundna mönstret av atomer i en kristall som ger upphov till mekaniska spänningar.
 9. kandar

  kandar, hästbetsel som består av både stång- och tränsbett (bridong).
 10. kanin

  kanin, tamkanin, tamform som härstammar från vildkanin.