1. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 2. kapillär

  kapillär, hårrörskärl, den minsta och mest tunnväggiga formen av blodkärl.

 3. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 4. kapprustning

  kapprustning, växelvis ökning av den militära kapaciteten mellan två eller flera parter.
 5. KAP

  KAP, kött–avel–produktion, annat namn på organisationen Köttboskapskontrollen.
 6. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 7. Kap Verde

  Kap Verde, östat i Atlanten, cirka 600 km väster om Senegal.

 8. kapitalmarknad

  kapitalmarknad, samlingsbenämning på aktiemarknad och kreditmarknad.
 9. kapitalist

  kapitalist, kapitalägare, ägare av produktionsmedlen i form av kapital.
 10. kapital

  kapital, inom jakt benämning på älgtjurens ( kapitaltjurens), kron- och dovhjortens ( kapitalhjortens) samt råbockens ( kapitalbockens) maximala hornuppsats.