1. KAS

  KAS, förkortning för kontant arbetsmarknadsstöd.
 2. kasa

  kasa (sino-koreanskt uttal av kinesiska geci ’sångtext’), koreansk versform.
 3. kasern

  kasern , byggnad för permanent förläggning av militär trupp.
 4. arbetslöshetsförsäkring

  arbetslöshetsförsäkring, försäkring som ger ersättning för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet som inte är självförvållad.
 5. pärk

  pärk, gotländskt bollspel med två varianter, bakpärk och frampärk.
 6. kas

  kas, cas , myntenhet i den danska kolonin Tranquebar från 1630-talet, först i bly, 1691–1845 endast i koppar.
 7. kasern

  kasern, större bostadshus av enkel standard med smålägenheter, enkelrum eller logement (arbetarkasern, hyreskasern).
 8. kontant arbetsmarknadsstöd

  kontant arbetsmarknadsstöd, KAS, 1974–1997 stödform som utgjorde ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen.
 9. kassia

  kassia, äldre namn på växtarten rörkassia.
 10. Kaş-fyndet

  Kaş-fyndet, vraket av ett ca 16 m långt handelsskepp från bronsåldern, påträffat 1982 på 45 m djup utanför Ulu Burun nära staden Kaş i sydvästra Turkiet, sedan 1984 föremål för systematiska undersökningar.