1. kast

  kast, rangordnad grupp inom det indiska kastväsendet.
 2. kast

  kast, trave med kastved.
 3. kast

  kast, gammal svensk antalsenhet, använd främst för fisk.
 4. kast

  kast, grupp av individer med speciella funktioner i de eusociala insekternas (myrors, vissa getingars, humlors och bins) samhällen.
 5. kastväsen

  kastväsen, indiskt system för social struktur och rangordning av grupper.
 6. Kastilien

  Kastilien, medeltida kristet rike på Pyreneiska halvön, senare Spaniens historiska kärnland.
 7. kastal

  kastal, medeltida försvarstorn eller vakttorn av sten, endast i nödfall avsett som bostadstorn.
 8. kast

  kast, utsättning och intagning av en snörpvad.
 9. kast

  kast, låda med fack för olika trycktyper m.m., förr använd i sätterier.
 10. kast

  kast, tafs, den tunna lina som vid flugfiske fäster flugan vid fluglinan.